Advocatenkantoor
Contacteer ons

Tarieven

Onze service

Ons advocatenkantoor en medewerkers bieden u:

  • 25 jaar ervaring
  • deskundigheid
  • hun enthousiasme en professionele gedrevenheid
  • kwaliteitsvolle inzet
  • eerlijke communicatie
  • openboek-kosten in uw zaak

Ereloon

Transparantie over erelonen is ons motto.

Om die reden wordt een vast uurloontarief van € 120,00 gehanteerd. Enkel voor advocaten met meer dan acht jaar ervaring wordt een supplement van € 30,00 per uur aangerekend.

Advocaten zijn sinds 1 januari 2014 ook verplicht 21% BTW aan te rekenen.

Stagiairs

De uren van een eerstejaars stagiair worden gehalveerd. Die van een tweede- en derdejaars stagiair worden met 25% verminderd.

Omwille van technische redenen zal in het detail van de prestaties, dat wordt meegestuurd met de driemaandelijkse factuur, het effectief aantal gepresteerde uren van een stagiair opgenomen worden.

Die uren zullen op het detail aangerekend worden aan een lager uurloontarief van € 60,00 voor een eerstejaars stagiair en € 90,00 voor een tweede- en derdejaars stagiair.

Kosten

Het uurloontarief bevat alle (administratieve) kosten, behalve de gerechtskosten (met inbegrip van aangetekende zendingen) en de kosten voor verplaatsing.

Alle advocaten, ook de stagiairs, zijn verzekerd via de balie voor de schade die voortvloeit uit fouten of nalatigheden die zij begaan bij het uitoefenen van hun beroep.